System MES co to jest i z czego się składa

0
Share

Przede wszystkim system MES to skrót od Manufacturing Execution System, czyli System Realizacji Produkcji. Ciągły monitoring produkcji i wydajności jako rozwiązanie klasy MES jest połączeniem technologii informatycznych z elementami automatyki, tak aby uzyskać jak najwięcej informacji na temat procesów produkcyjnych. Każdy użytkownik systemu MES uzyskuje zebrane dane w czasie rzeczywistym, co oznacza, że może on natychmiast zażegnać błędom pojawiającym się przy produkcji.

Faktyczny stan działu produkcji jest widoczny dla każdego użytkownika zajmującego się tym procesem. Do szczególnie ważnych elementów, o których informuje system MES można zaliczyć: bieżące wyliczenie wskaźnika OEE, śledzenie informacji o wydajności każdej maszyny, linii oraz całego zakładu, przetwarzanie i zarządzanie informacjami oraz dokumentacją w sposób elektroniczny, śledzenie procesów produkcyjnych i produkcji w toku w czasie rzeczywistym, możliwość ustawiania zleceń produkcyjnych w hierarchii, planowanie ich kolejności, zbieranie informacji o kontroli jakości i wadliwości produktów oraz wykrywanie tych elementów, które powodują przestoje na całej linii produkcyjnej wraz z mikro-przestojami, przyczynami ich występowania, mierzenie rzeczywistego czasu pracy maszyn, wizualizacja produkcji i widmo maszyn z informacją o przyczynach przestojów, oraz a może przede wszystkim zarządzanie zleceniami w czasie rzeczywistym.

Nie ma wątpliwości, że w dwudziestym pierwszym wieku technologie zdominowały rynek biznesu. To dzięki technologiom zoptymalizowano prace w wielu sektorach, m.in. sklepach, pocztach, księgowości, szkole, rachunkowości, ekonomii, finansach, a nawet w transporcie czy zarządzaniu środowiskiem. Logistyka stała się tym elementem, bez którego trudno utrzymać się na rynku. Każda branża potrzebuje logicznego połączenia pomiędzy sektorami i działami. System MES umożliwia to w sposób mało inwazyjny, kładzie nacisk na intuicyjne wdrożenie oraz szybkie przemieszczanie się pomiędzy potrzebnymi danymi w czasie rzeczywistym.

Co warto podkreślić wszystkie wymienione funkcjonalności systemu MES są kompatybilne z innymi narzędziami funkcjonującymi w firmie. System MES jest na tyle elastyczny, że można w nich zadbać o przepływ danych pomiędzy systemem MES, ERP, CMMS oraz APS. Dzięki takiemu rozwiązaniu system MES daje możliwość pełnego zintegrowania, wykorzystania napływających danych, przetwarzania informacji dla wszystkich użytkowników. Zatem informacje takie może pozyskać każdy podłączony użytkownik, nie tylko sektor produkcyjny.
Ransomware – czym jest i jak się przed nim chronić?
System MES został stworzony z myślą o dziale produkcji, a konkretniej o procesie decyzyjnym, którego szczególnym zadaniem jest planowanie zleceń i przekazywanie ich do realizacji. Efektywność zakładu wzrośnie po wdrożeniu systemu MES tylko wówczas, kiedy umiejętnie wykorzysta się dostarczane dane, powodując wydajność procesów wytwórczych. Pozwala to również unikać i naprawiać błędy, za które odpowiedzialna jest maszyna oraz czynnik ludzki. Warto tutaj zaznaczyć, że wdrożenie systemu MES nie wiąże się tylko z oprogramowaniem dla użytkowników, na jego funkcjonowanie składają się elementy: serwera z bazą danych, oprogramowanie użytkownika, elementy automatyki, urządzenie końcowe. Wiąże się to z tym, że użytkownik musi mieć na czym przetwarzać te dane i umiejętnie się nimi posłużyć. Dobry serwer zapewnia natychmiastową reakcję a dobrze skonstruowane urządzenie pozwala na jego długie przechowywanie bez konieczności wymiany. Natomiast automatyka pozwala na odpoczynek dla pracownika, przejmuje część obowiązków, o których musiałby pamiętać użytkownik. Czyni więc cały proces produkcji wygodniejszym i szybszym.

Related Posts